ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

10
ก.ย.
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย

โรงงานข้าวนครหลวง ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับทอง

โดยมีคุณสมควร เมธสาร ผู้จัดการโรงงาน ขึ้นรับรางวัลดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัท ข้าว ซี.พี. ได้รับเกียรติจากกรมสวัสดิการฯ ให้จัดชุดการแสดงพิธีเปิดงานในชื่อชุดการแสดง "ความปลอดภัยสำคัญ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรและสังคม"