ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

25
ส.ค.
โครงการนครหลวงจัดพิธีไหว้สารทจีน ประจำปี 2561

โครงการนครหลวงจัดพิธีไหว้สารทจีน ประจำปี 2561

เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยมีคุณอดิศักดิ์ ประมวลมิตรา รองกรรมการฯ และพนักงานร่วมพิธีในครั้งนี้