ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

23
ส.ค.
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว

คุณสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร รวบรวมทุนทรัพย์จากผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) และกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว จำนวน 26,000,000 กีบ ผ่านท่านเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและน้ำใจที่มีต่อประชาชนลาว