ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

18
ส.ค.
จัดโครงการน้ำใจนี้จากพี่ซีพีสู่น้อง ประจำปี 2561

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) จัดโครงการน้ำใจนี้จากพี่ซีพีสู่น้อง ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนสำมะกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนันสนุนสถานศึกษาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันบริษัทฯด้านการศึกษา ให้น้องๆนักเรียนได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ โดยได้รับความร่วมมือจากพี่ๆวิศวะกรจากบริษัทฯ

จัดเตรียมการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าว พร้อมทั้งสอดแทรกเกมส์และของรางวัลจากข้าวตราฉัตรควบคู่กับการเรียนรู้เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 และ 6 ได้เป็นอย่างดี

#โครงการน้ำใจนี้จากพี่ซีพีสู่น้องปี61
#สามประโยชน์
#สมุดดาวสะสมความดี
#ข้าวตราฉัตรมาตรฐานเเน่นอนทุกถุงเหมือนกันทั่วโลก