ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

10
ส.ค.
สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่น้องๆนักเรียน

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) นำทีมโดยคุณนุชจรินทร์ กิจอนันต์ ผู้จัดการแผนกธุรการและทีมงานเป็นตัวเเทนผู้บริหารมอบทุนการศึกษาให้น้องๆนักเรียนโรงเรียนนครหลวง อุดมรัชต์วิทยา

เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่น้องๆนักเรียนที่มีความประพฤติดีและเรียนดี เนื่องในโอกาสวันแม่ ประจำปี 2561