ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

21
ก.ค.
ฐานเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน

"ฐานเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน" หนึ่งในกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ก.ค. เพื่อกระตุ้นและเน้นการมีส่วนร่วมของเพื่อนพนักงานทุกระดับในโครงการนครหลวง (บริษัท ข้าว ซีพี และ บริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี )

กิจกรรมหลักคือการเข้าฐานเรียนรู้ จำนวน 4 ฐานได้แก่
ฐาน 1 โครงการ 3 สูง 1 ต่ำ และ Kaizen Suggesstion
ฐาน 2 safety และ 5ส
ฐาน 3 สิ่งแวดล้อม และ พลังงาน
ฐาน 4 CSR และความยั่งยืนองค์กร

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน สอดแทรกสาระในเกมส์ต่างๆที่พี่ๆ staff ระดับหัวหน้างานได้สร้างสรรค์ขึ้น