ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

20
ก.ค.
จัดกิจกรรม "วันศุกร์ สุขใจ"

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) จัดกิจกรรม "วันศุกร์ สุขใจ"

เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าสำนักงาน