ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

13
ก.ค.
ส่งกำลังใจ ผู้เเทนประเทศไทยในการเเข่งขัน ชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ

คุณสราวุธ กาญจนโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นตัวแทนบริษัท ร่วมส่งกำลังใจ ผู้เเทนประเทศไทยในการเเข่งขัน ชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 29 วันที่ 15-22 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเตหะราน สาธาณรัฐอิสลามอิหร่าน

โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ร่วมเข้าเเข่งขันดังต่อไปนี้ 
1. นายปารีส นิลทลักษณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม 
2. นางสาวรุจีรดา วิโรจนานุวัฒน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม 
3. นายฐิติวัสส์ อัศวเลิศพลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
4. นายนิรวิทธ์ เชาวนจินดา โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ สสวท.
#ข้าวไทยเด็กไทย #ข้าวตราฉัตร