ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

08
ก.ค.
โรงเรียนเกษตรสมัยใหม่ จ.ศรีสะเกษ

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) โดยคุณฉัตรชัย พิริยะประกาศ เปิดโครงการโรงเรียนเกษตรสมัยใหม่ เพื่อวางรากฐานสร้างเยาวชนลูกหลานของพี่น้องเกษตรกรสมาชิก พัฒนาวิชาชีพชาวนาอย่างถูกต้องเหมาะสมสู่ความยั่งยืน ด้วยฐานการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพาะปลูก ที่หลากหลาย เปรียบเทียบรูปแบบการทำนาด้วยเครื่องจักรกล ณ โรงเรียนบ้านกอย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ผสานพลังความร่วมมือจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร ปุ๋ย ซี.พี.หมอดิน สยามคูโบต้า สู่ต้นแบบหลักสูตรโรงเรียนเกษตรสมัยใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

โดยมี CSR SPIRIT จิตอาสา จากกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ รวบรวมปัจจัยจากผู้บริหารมอบทุนการศึกษานักเรียนผู้มีความประพฤติดีแต่ยากไร้ และชมขั้นตอนการทอผ้าไหมอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น สร้างรายได้เสริมของเกษตรกร พร้อมเรียนรู้วิถีการทำนาร่วมกับชุมชน เกิดเป็นความรักความผูกพัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300คน