ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

13
มิ.ย.
เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทีมจัดซื้อเครือเจริญโภคภัณฑ์

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทีมจัดซื้อเครือเจริญโภคภัณฑ์

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยมีผู้บริหารและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น