ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

07
มิ.ย.
กิจกรรม Zumba Dance ณ โรงงานข้าวนครหลวง

โรงงานข้าวนครหลวงจัดกิจกรรม Zumba Dance เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายหลังเลิกงาน

โดยมีผู้บริหารและพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก