ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

06
มิ.ย.
เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาชีพเกษตร

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาชีพเกษตร ในการฝึกอบรมหลักสูตร "Smart Farmer"

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคณะผู้บริหารและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น