ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

03
มิ.ย.
ลุ้นรับบัตรเข้าชมการแสดง CIRQUE DU SOLEIL

เกมส์มันส์ๆแจกง่ายๆ บัตรเข้าชมการแสดง CIRQUE DU SOLEIL จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 2 ใบ (สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน - 16 มิถุนายน 2561) ประกาศผู้โชคดี วันที่ 18 มิถุนายน

เงื่อนไขร่วมกิจกรรม

1. กด like Page ข้าวตราฉัตร

2. กด Love&Share AD กิจกรรม

3. ถ่ายภาพใบเสร็จที่ซื้อสินค้าข้าวหอมมะลิตราฉัตร ครบ 2 ถุง ภายในห้างสรรพสินค้าใดก็ได้
(เฉพาะข้าวฉัตรทอง ขนาด 5 กก. หรือ ข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตร ขนาด 5 กก. ที่ร่วมรายการ)

4. ส่งภาพมาใต้โพสกิจกรรม

**** ลุ้นรางวัล บัตรเข้าชมการแสดง CIRQUE DU SOLEIL จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง  

 

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล :

  • ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกา และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว และผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิด เพราะอ่านหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี โดยขอสงวนสิทธิ์ การให้รางวัลเฉพาะผู้ที่ทำครบเงื่อนไขตามกติกาที่  กำหนดเท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัล เฉพาะผู้ที่ส่งข้อมูลมครบถ้วนในวันที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และขอให้สิทธิ์แก่โชคดีลำดับต่อไป โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ได้รางวัลจะต้องเป็นหนึ่งรางวัลต่อ หนึ่งครัวเรือน หากหนึ่งครัวเรือนมีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 คน และได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลเพียงรางวัลเดียว
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือเงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยของรางวัลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือเอามูลค่าของรางวัลตามประกาศไว้เป็นสำคัญ