ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

25
พ.ค.
เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์ คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์ คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวและการขนส่งข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยมีคุณอดิศักดิ์ ประมวลมิตรา รองกรรมการผู้จัดการและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น