ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

17
พ.ค.
เปิดบ้านต้อนรับคณะสัมมนาและนักวิชาการ

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะสัมมนาและนักวิชาการ ในการสัมมนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) ครั้งที่ 2 จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณองอาจ จัมปากะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น