ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

16
พ.ค.
ข้าวตราฉัตรได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ

ข้าวตราฉัตรได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปมือพนม ด้วยการผลิตข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพได้มาตราฐานสม่ำเสมอ ปี 2557-2560 จากกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน โดยมี คุณภัทรวัลลิ์ บ้านกล้วย ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพข้าว (โรงงานข้าววังแดง) ขึ้นรับมอบโล่รางวัล

โดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สัญลักษณ์รูปมือพนม หน้าข้าวสารบรรจุถุงนั้น ได้รับการสนับสนุน และการยอมรับจากกระทรวงพานิชย์ โดยผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพได้ รับรองเรื่องคุณภาพของข้าวหอมมะลิ 100% และให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้แก่ผู้บริโภค เพื่อผู้บริโภคสามารถเพิ่มความมั่นใจในสินค้า และผลิตภัณฑ์