ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

05
พ.ค.
โครงการ "เยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง และ คนชรา"

บริษัท ข้าว ซี.พี จำกัด โรงงานข้าววังแดง ได้ลงพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 1-2 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา เพื่อพบปะพี่น้องในชุมชน ตามโครงการ "เยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง และ คนชรา"

เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างชุมชน กับ บริษัทฯ ตามค่านิยมองค์ข้อแรก คือ ปณิธาน 3 ประโยชน์ การทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร สู้การเติบโตเคียงคู่สังคมอย่างยั่งยืน