ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

02
พ.ค.
จัดกิจกรรม Safety Talk

โครงการนครหลวง และบริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จัดกิจกรรม Safety Talk

เพื่อชี้เเจงและอัพเดทข้อมูลประเด็นต่างๆด้าน SHE ให้พนักงานในทุกระดับได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ณ บริเวณถนนหน้าสำนักงาน