ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

20
เม.ย.
เปิดบ้านต้อนรับคณะท่านเอกอัครราชฑูตประเทศอินเดีย

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะท่านเอกอัครราชฑูตประเทศอินเดีย H.E.Mr. Bhagwant Singh Bishnoi และอัครราชฑูตประเทศอินเดีย

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณอดิศักดิ์ ประมวลมิตรา รองกรรมการผู้จัดการฯและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น