ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

10
เม.ย.
กิจกรรมสืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2561

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) และบริษัทท่าเรืออยุธยาและไอซีดีจัดกิจกรรมสืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2561

ให้พนักงานได้รดน้ำขอพรผู้บริหารต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย 
#ข้าวตราฉัตรสวัสดีปีใหม่ไทยปี2561