ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

23
มี.ค.
ประธานเปิดงาน PD Award 2018: CPTG&CROP INNOVATION ROLE MODEL

คุณประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด)

เป็นประธานเปิดงาน PD Award 2018: CPTG&CROP INNOVATION ROLE MODEL (รางวัล PD Award 2018: สู่การสร้างต้นแบบนวัตกร) ณ ห้องประชุม วีแคร์ โรงงานข้าวนครหลวง ของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เพื่อส่งเสริมนโยบายและผลัดดันโครงการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำงาน รวมทั้งโครงการด้านนวัตกรรมให้แก่พนักงานในทุกระดับ