ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

22
มี.ค.
เปิดบ้านต้อนรับข้าราชการและพนักงาน

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับข้าราชการและพนักงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคณะผู้บริหารและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น