ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

20
มี.ค.
เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณกรานจนา ธรรมวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารข้อมูลการผลิตและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น