ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

19
มี.ค.
ข้าวตราฉัตร สนับสนุนของที่ระลึกเป็นข้าวหอมมะลิใหม่

คุณรมิดา ไชยมงคล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย “ข้าวตราฉัตร” สนับสนุนของที่ระลึกเป็นข้าวหอมมะลิใหม่ มูลค่า 54,000 บาท ให้กับน้องๆ คนเก่งที่ได้รับเหรียญรางวัล และคณะอาจารย์ ในงานการแข่งขันวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. ซึ่งมี รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน
ทั้งนี้ มีน้องๆคนเก่งรับรางวัลทั้งสิ้น 417 คน จากนักเรียนทั่วประเทศที่มีการสมัครสอบทั้งหมด 168,756 คน และในงานยังมีคณะอาจารย์จากสถาบันต่างๆและสื่อมวลชนมาร่วมงานอีกมากมายอีกด้วย