ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

14
มี.ค.
เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชวไลยอลงกรณ์

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณนุชจรินทร์ กิจอนันต์ ผู้จัดการแผนกธุรการและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น