ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

14
มี.ค.
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีที่ 11

ดร.ประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ ( รองประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ, รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ข้าวโพด ) พร้อมผู้บริหาร, พนักงาน และคณะ CSR SPIRIT เครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่งตัวแทนบุตรหลานพนักงานเข้าร่วมบรรพชา มอบเงินสมทบทุนเป็นเจ้าภาพบรรพชา ถวายภัตตาหารน้ำปานะ พร้อมด้วยออกบูทข้าวไข่เจียว

ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ 11 จำนวน 100 รูป ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมสืบทอดพระพุทธศาสนา และออกปฏิบัติธรรมเดินป่า อ.ปากช่อง ระหว่างวันที่ 12 – 31 มีนาคม 2561 รวมระยะเวลา 20 วัน