ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

09
มี.ค.
เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณกัมพล ศรีหงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ด้านการจัดส่งทางเรือและคลังสินค้าภายนอกและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น