ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

09
มี.ค.
จัดกิจกรรมวันศุกร์ สุขใจ ให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) จัดกิจกรรมวันศุกร์ สุขใจ ให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เริ่มต้นการทำงานเดือนมีนาคมอย่างแบบอิ่มบุญกันทั่วหน้า