ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

02
มี.ค.
เปิดบ้านต้อนรับ State Administration of Grain (SAG)

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับ State Administration of Grain (SAG)

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณฐิติ ลุจินตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร และทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น