ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

23
ก.พ.
เปิดบ้านต้อนรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จากกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบริษัทท่าเรืออยุธยาและไอซีดี โดยมีคุณอดิศักดิ์ ประมวลมิตรา รองกรรมการผู้จัดการบริหารและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น