ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

30
ม.ค.
นำข้าวตราฉัตร มามอบให้แก่ ข้าราชการตำรวจ

คุณองอาจ จำปากะนันท์ ผู้บริหาร บริษัท ข้าว ซี พี จำกัด และเป็น กต.ตร.ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ได้นำข้าวตราฉัตร มามอบให้แก่ ข้าราชการตำรวจสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของ ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดปี 2561

โดยมี พล.ต.ต.สมหมาย ประสิทธิ์ ผู้บังคับการฯ และ พ.ต.อ.สง่า ธีรศรัณยานนท์ รอง ผบก.ฯ เป็นตัวแทนรับมอบ. โดย ท่านผู้บังคับการ ได้กล่าวขอบคุณ คุณองอาจฯและคณะ ซึ่งได้ให้การสนับสนุนข้าวสารเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งส่งผลให้ข้าราชการตำรวจมีค่าใช้จ่ายในการครองชีพลดลง มีขวัญ กำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและให้บริการแก่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นต่อไป