ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

25
ม.ค.
การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ธุรกิจและพันธกิจ ประจำปี 2561

บริษัทข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) จัดกิจกรรม "การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ธุรกิจและพันธกิจ ประจำปี 2561" ณ ห้องวีแคร์

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้พนักงานในทุกระดับได้รับทราบ อีกทั้งยังมีการอัพเดทข้อมูลด้านความปลอดภัยฯ ต่างๆอีกมากมาย