ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

16
ม.ค.
เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นบส.กษ.1

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณอดิศักดิ์ ประมวลมิตรา รองกรรมการผู้จัดการฯและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น