ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

10
ม.ค.
เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณองอาจ จัมปากะนันท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฯ และทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น