ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

12
ธ.ค.
เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร จากบริษัท Yeo Hiap Seng Limited

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง)

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณฐิติ ลุจิตตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจการค้าข้าวและอาหารในประเทศและต่างประเทศ และทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น