ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

06
ธ.ค.
เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) จากบริษัท ซีพีแรม จำกัด(สายงานเบเกอรี่)

เข้าศึกษาดูงานระบบ Traceability โดยมีคณะผู้บริหารและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น