ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

24
พ.ย.
เปิดบ้านต้อนรับลูกค้าจากบริษัท เซ็น ซัพพลายเชน เเมเนจเเม้นท์ จำกัด

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับลูกค้าจากบริษัท เซ็น ซัพพลายเชน เเมเนจเเม้นท์ จำกัด

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีผู้บริหารและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น