ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

23
พ.ย.
เปิดโครงการ "ฉัตรอาสา พาความสุข สู่ผู้สูงอายุ"

คุณองอาจ จัมปากะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านธุรการเป็นประธานเปิดโครงการ "ฉัตรอาสา พาความสุข สู่ผู้สูงอายุ" ณ ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ลาและชมรมผู้สูงอายุตำบลพระนอน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง)และบริษัทท่าเรืออยุธยาและไอซีดี ได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุและมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจ สร้างกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ชุมชนรอบข้าง และบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกันและการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีพนักงานและผู้บริหารร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ มอบของที่ระลึก จัดบูทข้าวไข่เจียว และกิจกกรรมสนุกสนานเพื่อผู้สูงอายุกันอย่างมากมาย