ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

17
พ.ย.
เปิดบ้านต้อนรับผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณธรรมวิทย์ ศรีเกริกกริช รองกรรมการผู้จัดการฯและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น