ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

16
พ.ย.
เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณองอาจ จัมปากะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านธุรการและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น