ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

10
พ.ย.
เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารในโครการ BLP รุ่นที่ 10

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารในโครการ BLP รุ่นที่ 10 จากสถาบันผู้นำ

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณศิวาพร แดงโชติ รองกรรมการผู้จัดการฯและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น