ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

10
พ.ย.
โครงการ "ฉัตรอาสา พาความสุข สู่ผู้สูงอายุ"

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) จัดโครงการ "ฉัตรอาสา พาความสุข สู่ผู้สูงอายุ" ณ ชมรมผู้สูงอายุตำบลเเม่ลา

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจ และสร้างกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ฯลฯ โดยมีคุณองอาจ จัมปากะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็นประธานเปิดกิจกกรรมดังกล่าว