ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

10
พ.ย.
เปิดบ้านต้อนรับคณะลูกค้าจากบริษัท Walmart USA,Canada,Bangkok

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะลูกค้าจากบริษัท Walmart USA, Walmart-Canada and Walmart Bangkok

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณฐิติ ลุจิตตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น