ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

05
พ.ย.
อิ่มบุญกับข้าวตราฉัตร ครั้งที่ 2

ข้าวตราฉัตร ทุกท่าน ร่วมทำบุญถวายข้าวสารให้วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี สำหรับหุงและประกอบอาหาร หรือใช้ในกิจต่างๆของวัด

ร่วมกิจกรรมอิ่มบุญกับข้าวตราฉัตร ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 11.10 น.
จนถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 รวมระยะเวลา 9 วัน

กติกา 

- 1 Like Facebook Page = ข้าวสาร 100 กรัม     
   (นับยอดตั้งแต่วันและเวลาที่เริ่มกิจกรรม)
- 1 Like AD กิจกรรม = ข้าวสาร 10 กรัม
- 1 Like Share AD กิจกรรม = ข้าวสาร 20 กรัม

บุญกุศลในการถวายข้าวสารครั้งนี้นอกจากจะได้ร่วมบุญกับวัดพระบาทน้ำพุแล้ว ขอให้ทุกท่านตั้งจิต สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ข้าวตราฉัตรขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน 

*** Like Facebook Page ข้าวตราฉัตร นับตั้งแต่ Like ที่ 69,102 เป็นต้นไป ***