ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

04
พ.ย.
เปิดบ้านต้อนรับคณะเกษตรกรในโครงการ"การตลาดนำการผลิต"

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะเกษตรกรในโครงการ "การตลาดนำการผลิต"

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น