ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

02
พ.ย.
บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับ

เปิดบ้านต้อนรับคณะนักวิชาการส่งเสริมเกษตร นักวิจัยและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติในโครงการ "การตลาดนำการผลิต"

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น