ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

25
ต.ค.
เปิดบ้านต้อนรับข้าราชการกระทรวงเกษตร

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับข้าราชการกระทรวงเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประเทศเมียนมาร์

เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ โดยมีทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น