ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

14
ต.ค.
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฯ และพนักงาน ณ วัดวังแดงเหนือ

คุณองอาจ จัมปากะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฯ และพนักงาน

ร่วมทอดกฐินสามัคคี เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา ณ วัดวังแดงเหนือ