ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

29
ก.ย.
เปิดบ้านต้อนรับเจ้าหน้าที่ขายเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยมืออาชีพ

เปิดบ้านโรงงานข้าวนครหลวงต้อนรับเจ้าหน้าที่ขายเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยมืออาชีพ

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด โรงงานข้าวนครหลวง เปิดบ้านต้อนรับเจ้าหน้าที่ขายเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยมืออาชีพเข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย