ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

29
ก.ย.
ต้อนรับคณะทำงาน โลจิสติกส์และคลังสินค้า

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด โรงงานข้าวนครหลวง เปิดบ้านต้อนรับคณะทำงาน โลจิสติกส์และคลังสินค้า เครือเจริญโภคภัณฑ์

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี โดยมีคณะผู้บริหารและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น